Instytut Analizy Informacji

Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas to jedyny w kraju, wyjątkowy projekt, którego celem jest szeroko zakrojone kształcenie w zawodzie analityka informacji.

Jednym z najcenniejszych zasobów gospodarek opartych na wiedzy jest informacja. Pozwala ona na budowanie przewagi konkurencyjnej, powiększanie możliwości przewidywania trendów, które zabezpieczają użytkownika przed niekorzystnym rozwojem sytuacji w sposób niespodziewany, a także porządkują otaczająca rzeczywistość zwiększając zdolność działania w wybranym środowisku. Jednak, aby w pełni wykorzystać zgromadzone zasoby informacyjne, należy nad nimi panować, posiadać głębokie zrozumienie oferowanych przez nie możliwości, a także być w stanie osiągnąć efekt synergii, wynikający z zestawienia danych i informacji pochodzących z licznych źródeł.

Założeniem, które przyświeca funkcjonowaniu Instytutu, jest stworzenie oferty edukacyjnej, która umożliwi studentom studiów I i II stopnia, a także słuchaczom studiów podyplomowych i uczestnikom warsztatów zdobycie kwalifikacji w zawodzie analityka informacji, który daje takie właśnie umiejętności – a jednocześnie wydaje się być coraz bardziej poszukiwany, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Kwalifikacje i umiejętności w tym zakresie mogą zresztą być traktowane nie tylko jako samodzielny zawód, ale także jako dodatkowy atut na rynku pracy – we współczesnym świecie trudno byłoby odnaleźć zawód, którego wykonywanie nie wymagałoby gromadzenia informacji, przetwarzania ich i wyciągania wniosków – a na tym zasadniczo polega analiza informacji.

 

Co wyróżnia Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas?

 

 • Jedyny w Polsce, praktyczny program zapewniający zdobycie cennych na rynku pracy umiejętności. Collegium Civitas jest jedyną w Polsce cywilną uczelnią oferującą kształcenie w obszarze metodologii analizy informacji. Program obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne i metodologiczne, jak i komponenty praktyczne, umożliwiające poznanie realnych zastosowań nabywanych umiejętności.
 • Najlepsza kadra w Polsce, składająca się z wybitnych badaczy i praktyków w obszarze analizy informacji oraz praktycznego zastosowania jej zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwa komercyjnych.
 • Budowanie profilu specjalizacji poprzez szeroki pakiet przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych oraz zajęć ze stylu (200 przedmiotów do wyboru).
 • Nauka specjalistycznego słownictwa z dziedziny politologii w języku angielskim i innych poprzez lektoraty z języków obcych i przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim.
 • Bogata oferta studiów podyplomowych i szkoleń dla osób indywidualnych i na zamówienie firm oraz instytucji publicznych.
 • Atrakcyjne zajęcia pozadydaktyczne – udział w ciekawych konferencjach naukowych, gościnnych wykładach i seminariach organizowanych w CC i wydarzeniach zewnętrznych.
 • Prosta procedura przyjęć. O przyjęciu na studia decyduje pozytywne rozpatrzenie dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną oraz w wybranych przypadkach wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Konkurencyjne ceny za studia na wszystkich poziomach kształcenia.
 • Siedziba Instytutu w centrum Warszawy.
 • Zdobycie kontaktów i doświadczenia niezbędnego w przyszłej karierze w strukturach rządowych, międzynarodowym biznesie czy organizacjach pozarządowych.

 

 

Kierownictwo Instytutu:

 • Kierownik – dr Krzysztof Liedel
 • Zastępca kierownika  – Paulina Piasecka
 • Koordynator ds. projektów strategicznych – Justyna Sołtyk
 • Przewodniczący Rady Programowej – Jerzy  Smoliński

 

Rada programowa Instytutu

 • Jerzy Smoliński – Przewodniczący Rady
 • prof. Piotr Sienkiewicz
 • dr hab. Robert Borkowski
 • dr hab. Kuba Jałoszyński
 • dr hab. Jerzy Konieczny
 • dr hab. Stanisław Mocek
 • dr hab. Bernard Wiśniewski
 • dr Bartosz Bolechów
 • dr Krzysztof Janik
 • dr Krzysztof Karolczak
 • Piotr Niemczyk
 • Edwin Bendyk